Workshop Atlas Cloud

Voor de afgelopen vakantie is er op het ASC een workshop gegeven voor laptop gebruikers over het werken in de “Atlas Cloud”. Naar aanleiding van deze workshop is ook onderzocht of deze workshop voldeed aan de verwachting en behoefte. De response hierop was positief. Dit…

Herstart noodzakelijk voor telefoon.

Om een belangrijke configuratie wijziging door te voeren voor de telefoons is een herstart noodzakelijk van de toestellen. De herstart houdt rekening met lopende gesprekken, deze zullen niet afgebroken worden. Indien er een werkplek gekoppeld is aan de telefoon dan zal deze – tijdelijk –…