Aanvullende maatregelen tegen ransomware.

Dat ransomware vervelend, zelfs schadelijk, is hoeven we waarschijnlijk niet uit te leggen. Onlangs is het ASC weer getroffen. En we zien ook ontwikkelingen: vanmorgen kregen nagenoeg alle medewerkers van onze afdeling een mededeling dat “onze bestelling bij Amazon” verzonden was, vergezeld van een document…

Na een dag van moeizaam of niet aan kunnen melden…

Inmiddels is de normale dienstverlening hersteld, maar wat een dag weer: tot 3 uur vanmiddag was het nagenoeg onmogelijk om je aan te melden in het netwerk.  De storing is opgelost én … de oorzaak is inmiddels ook bekend: Zoals eerder gemeld zijn we vorige…