Werkzaamheden Netwerk in de kerstvakantie

Afgelopen half jaar is de afdeling ICT-service op de achtergrond bezig geweest met het uitzoeken hoe het netwerk van het Atlas College toekomst geschikt kan worden gemaakt. Op basis van eigen gedachten, en sessies met externe partijen hebben we een plan ontwikkelt wat in verschillende…

Herstart noodzakelijk voor telefoon.

Om een belangrijke configuratie wijziging door te voeren voor de telefoons is een herstart noodzakelijk van de toestellen. De herstart houdt rekening met lopende gesprekken, deze zullen niet afgebroken worden. Indien er een werkplek gekoppeld is aan de telefoon dan zal deze – tijdelijk –…