Aanvullende maatregelen tegen ransomware.

Dat ransomware vervelend, zelfs schadelijk, is hoeven we waarschijnlijk niet uit te leggen. Onlangs is het ASC weer getroffen. En we zien ook ontwikkelingen: vanmorgen kregen nagenoeg alle medewerkers van onze afdeling een mededeling dat “onze bestelling bij Amazon” verzonden was, vergezeld van een document…