Werkzaamheden Netwerk in de kerstvakantie

Afgelopen half jaar is de afdeling ICT-service op de achtergrond bezig geweest met het uitzoeken hoe het netwerk van het Atlas College toekomst geschikt kan worden gemaakt. Op basis van eigen gedachten, en sessies met externe partijen hebben we een plan ontwikkelt wat in verschillende…

DDoS aanval

Momenteel ondervinden wij weer hinder van een DDoS aanval. Hierdoor is in de meeste gevallen internetten niet mogelijk. De voorzieningen om geselecteerde sites (zoals Magister, YouForce en Zermelo) wel bereikbaar te houden werken. Update 09:29: De DDoS is geeindigd, jammer genoeg kan dit uiteraard elk…

De firewall doet zijn werk: DDOS aanvallen.

Jullie zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat we de afgelopen 2 dagen een periode niet of nauwelijks Internet hadden. Dit was het gevolg van DDOS aanvallen. Alhoewel onze firewall deze aanvallen afweert, zoals het hoort, kan hij de werkelijkheid dat de verbinding vol zit niet veranderen….