DDoS aanval

Momenteel ondervinden wij weer hinder van een DDoS aanval. Hierdoor is in de meeste gevallen internetten niet mogelijk. De voorzieningen om geselecteerde sites (zoals Magister, YouForce en Zermelo) wel bereikbaar te houden werken. Update 09:29: De DDoS is geeindigd, jammer genoeg kan dit uiteraard elk…

Locatie sites weer in de lucht…

Voor de buitenwereld deden de websites het alweer een tijdje. Vanuit het Atlas College zelf niet. Dit is inmiddels ook opgelost. Alle websites zijn nu weer bereikbaar, zowel voor de buitenwereld als vanuit het Atlas College netwerk zelf. Het kan zijn dat lokale cache je…

DDoS… maar dan anders….

Naar aanleiding van een DDoS aanval op de websites is de toegang tot deze websites geblokkeerd. Het betreft de sites die via de externe webhoster van het Atlas College beschikbaar zouden moeten zijn. Met of zonder www ervoor zijn dit: http://dedijk.atlascollege.nl http://copernicus.atlascollege.nl http://osg.atlascollege.nl http://osgwestfriesland.atlascollege.nl http://newton.atlascollege.nl…

De firewall doet zijn werk: DDOS aanvallen.

Jullie zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat we de afgelopen 2 dagen een periode niet of nauwelijks Internet hadden. Dit was het gevolg van DDOS aanvallen. Alhoewel onze firewall deze aanvallen afweert, zoals het hoort, kan hij de werkelijkheid dat de verbinding vol zit niet veranderen….