Vertraging data netwerk Atlas College.

Sinds het einde van de zomervakantieperiode ervaren we, in toenemende mate, een vertraging op het data-netwerk. Dat uit zich o.a. in traag Outlook, Zermelo en ander Internet gebruik. ICT-Service is bezig met het verbeteren van het data-netwerk door o.a. elke locatie van een eigen internetverbinding…