Onverwachte herstart servers

Op dit moment worden we geplaagd door het onverwacht herstarten van servers. Normaal plannen wij dit in de avonduren. De herstart is een gevolg van onderhoudswerk waarvoor – normaal – geen herstart nodig is. Dit heeft effect (gehad) op de mailserver, aanlogservers en fileservers. Onze…

Werkzaamheden Netwerk in de kerstvakantie

Afgelopen half jaar is de afdeling ICT-service op de achtergrond bezig geweest met het uitzoeken hoe het netwerk van het Atlas College toekomst geschikt kan worden gemaakt. Op basis van eigen gedachten, en sessies met externe partijen hebben we een plan ontwikkelt wat in verschillende…